Dobór pompy ciepła

Podstawą rzeczą jest ustalenie szczytowego zapotrzebowania budynku na ciepło. Następnie określenie jakości i rodzaju gruntu oraz temperatury zasilania instalacji.

Zapotrzebowanie cieplne wynika z wielkości budynku, technologii budowy, rodzaju wentylacji oraz lokalizacji budynku. Zapotrzebowanie to należy zawsze starannie obliczyć. Pomocny może być w tym nasz kalkulator (www.fonko.pl/Calculator). Szczytowe zapotrzebowanie cieplne budynku wyrażone w watach szacuje się na podstawie zależności: Q = (k x S)/1000, gdzie k – jest współczynnikiem zapotrzebowania ciepła wynikającego z technologii budowy oraz sposobu wentylacji (wg PN przy wentylacji grawitacyjnej k= 70 W/m2, przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła k = 50 W/m2, wg norm budowlanych innych państw współczynnik ten może się różnić), S – powierzchnia ogrzewanego budynku.

Jakość ziemi zależy od lokalizacji geograficznej oraz stopnia przewodzenia ciepła. Bardziej wilgotna ziemia, im wyżej wody gruntowe tym wyższa przewodność cieplna gruntu i lepsza jakość umożliwiająca osiągnięcie lepszych parametrów pracy. Lokalizacja geograficzna determinuje nasłonecznienie. Gruntowe pompy ciepła korzystają z energii cieplnej zgromadzonej w powierzchniowej warstwie ziemi. Ciepło to pochodzi wyłącznie z energii promieniowania słonecznego. Jakość ziemi przekłada się na jej temperaturę. Współczynnik E określa temperaturę gruntu. Przy niekorzystnych warunkach ziemnych parametr referencyjny E = -4 (ziemia o temperaturze -4°C), przy korzystnych warunkach E = 0 (ziemia o temperaturze 0°C). Parametr E = +4 (ziemia o temperaturze +4°C) jest parametrem teoretycznym przyjmowanym na potrzeby normy.

Temperatura zasilania instalacji T zależy od instalacji odbiorczej. Standardowo parametry pracy przy ogrzewaniu to 45/40°C a chłodzeniu 7/12°C, gdzie pierwsza temperatura jest temperaturą zasilania T a druga temperaturą powrotu. Im większy udział ogrzewania podłogowego tym parametr ten można zmniejszać nawet do 35/30°C. Zwiększanie parametru zasilania T powoduje zwiększenie poboru prądu przez pompę ciepła oraz zmniejszenie uzyskiwanej energii z dolnego źródła skutkiem tego spada wydajność pracy a co za tym idzie rosną koszty eksploatacji.

Po określeniu powyższych trzech parametrów Q/E/T na podstawie tabel danych technicznych wybiera się odpowiedni model pompy ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *