instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego jest jedną z bardziej wydajnych instalacji grzewczych umożliwiających maksymalizowanie oszczędności z tytułu eksploatacji. Niski parametr zasilania sprawia, że pompy ciepła pracują z wysokimi współczynnikami sprawności.

Podstawowe wytyczne wykonania instalacji:
1. należy bezwzględnie wykonać projekt wykonawczy określający rozkład i konfigurację pętli oraz dylatacji
2. maksymalna długość jednej pętli nie może przekraczać 100 m
3. instalacja powinna być podzielona na oddzielne strefy grzewcze, najlepiej gdy każde pomieszczenie będzie oddzielną strefą
4. w każdej strefie grzewczej należy stosować programowalne regulatory temperatury umożliwiające nastawę dowolnej temperatury w każdym pomieszczeniu, regulatory wg standardu
5. ogrzewania podłogowego nie rozkłada się w garażach
6. należy stosować systemowe rozdzielacze dedykowane do ogrzewania podłogowego, wyposażone w przepływomierze, głowice termoelektryczne, kurek spustowy oraz automatyczny odpowietrznik, rozdzielacze wg standardu

 

rozdzielacze wodnego ogrzewania podłogowego

rozdzielacze wodnego ogrzewania podłogowego

 

na co należy zwrócić uwagę kupując pompę ciepła

decydując się na pompę ciepła należy zwrócić uwagę na szereg ważnych aspektów:

 

 1. pompa ciepła tworzy system grzewczy stąd decyzja o wyborze pompy ciepła wiąże się z doborem odpowiedniej instalacji odbiorczej w budynku, instalacji która będzie kompatybilna z pompą ciepła
 2. moc pompy ciepła dobierana jest na dwa sposoby: monowalentnie tj. tak by moc grzewcza pompy ciepła zabezpieczała 110-115% szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku (wtedy pompa ciepła samodzielnie cały rok ogrzewa budynek) lub biwalentnie tj. tak, że pompa ciepła zabezpiecza ok. 70-80% szczytowego zapotrzebowania cieplnego budynku (w okresie szczytu grzewczego oprócz pompy ciepła musi pracować jakieś inne dodatkowe źródło ciepła np. grzałka elektryczna), ważne jest by decyzja o sposobie doboru pompy ciepła była świadomą decyzją inwestora i wynikała z wnikliwej analizy programu doborowego
 3. wydajność grzewcza gruntowych pomp ciepła nie zależy od zmiennych warunków atmosferycznych i jest stała przez cały rok stąd gruntowe pompy ciepła szczególnie nadają się do monowalentnych systemów grzewczych
 4. wydajność grzewcza powietrznych pomp ciepła zależy od zmiennych warunków atmosferycznych, im zimniej na zewnątrz tym niższa moc grzewcza, nominalna moc grzewcza powietrznych pomp ciepła podawana jest przy temperaturze zewnętrznej +7°C, przy temperaturze zewnętrznej bliskiej zera moc grzewcza zmniejsza się do połowy mocy nominalnej stąd pompy powietrzne nadają się wyłącznie do biwalentnych systemów grzewczych
 5. wybór samej pompy ciepła powinien sprowadzić się do wyboru instalatora gdyż wszystkie oferowane na rynku urządzenia są bardzo podobne jakościowo
 6. przy wyborze instalatora należy kierować się następującymi kryteriami:
  • firma instalacyjna a nie samodzielny instalator
  • możliwie jak najbliższa lokalizacja siedziby firmy instalatorskiej
  • firma instalacyjna z historią, referencjami oraz zapleczem
  • posiadanie certyfikatu EUCERT certyfikowanego instalatora pomp ciepła
 7. każda realizacja instalacji grzewczej z pompą ciepła musi być wykonana na podstawie projektu – nie wolno pozostawić realizacji przypadkowi gdy instalator powołuje się na swoje doświadczenie
 8. system grzewczy z pompą ciepła składa się z pompy ciepła oraz instalacji odbiorczej w budynku stąd ważne jest by zlecić kompleksową realizację całego systemu grzewczego jednemu wykonawcy, w przypadku gdy system grzewczy realizowany jest przez dwie a czasem trzy rożne firmy, jedna wykonuje dolne źródło (odwierty), druga węzeł z pompą ciepła a trzecia instalację odbiorczą w budynku rozmywa się odpowiedzialność za zrealizowanie komfortu cieplnego oraz nie sposób wyegzekwować nieodpłatny serwis gwarancyjny u wykonawców zrzucających odpowiedzialność na innych
 9. poprawnie wykonana instalacja grzewcza to:
  • jednorodna instalacja tj. do wykonania wykorzystane zostaną materiały w jednym systemie – instalacja wykonana z wielu różnych materiałów jest nieestetyczna, trudniejsza w późniejszym serwisie w przypadku ewentualnych przeróbek, stwarza zagrożenie powstania ognisk korozji
  • rurociągi instalacji powinny być prowadzone wyłącznie w pionie i poziomie, nigdy w przypadkowych kierunkach
  • rurociągi instalacji powinny być izolowane
  • instalacja i rurociągi muszą być wykonane w ten sposób by zawsze była możliwość późniejszego dostępu serwisowego oraz by można było odciąć zaworami poszczególne główne elementy instalacji
  • każda pompa obiegowa instalacji musi być poprzedzona filtrem, musi być możliwość odcięcia zaworami każdej pompy obiegowej w celu jej naprawy, wymiany lub wyczyszczania filtra
  • zaleca się stosowanie elektronicznych pomp obiegowych, które oprócz obniżonych kosztów eksploatacji umożliwiają odczyt przepływu w instalacji alternatywnie należy stosować przepływomierze, brak możliwości odczytu przepływu w instalacji uniemożliwia ustalenia mocy grzewczej pompy ciepła
  • każda pompa ciepła powinna być podłączona do zbiornika buforowego, brak bufora w instalacji praktycznie uniemożliwia poprawną pracę pompy ciepła
  • instalacja grzewcza w budynku powinna być podzielona na strefy grzewcze np. każdy pokój jako oddzielna strefa grzewcza, w każdej strefie grzewczej należy zamontować termostat umożliwiający odczyt temperatury w pomieszczeniu, nastawę żądanej temperatury oraz ustawienie harmonogramu czasowego obniżenia temperatury nocą lub w okresach nieobecności
  • zastosowanie sterowania temperaturą w całym budynku w odniesieniu do jednego wybranego punktu referencyjnego powoduje powstanie stref przegrzania oraz niedogrzania,  uniemożliwia wykorzystywać lokalnych uzysków cieplnych
 10. końcowy koszt eksploatacji systemu grzewczego jest wypadkową sposobu eksploatacji (nastawy temperatury), warunków atmosferycznych, sprawności wytworzenia ciepła przez źródło ciepła oraz sposobu wykorzystania wytworzonego ciepła
 11. najwyższą sprawność pompy ciepła realizują przy temperaturach zasilania na poziomie od +30°C do +35°C, oznacza to, że instalacja odbiorcza (grzewcza) w budynku musi być tak wykonana by przy tej temperaturze umożliwić komfortowe ogrzanie budynku

przykładowe montaże naszych partnerów handlowych

przykładowe węzły ciepła z gruntowymi pompami ciepła

przykładowe montaże pomp powietrznych

przykładowe sposoby montażu klimakonwektorów

materiały reklamowe – gruntowe pompy ciepła

zachęcamy do wykorzystania załączonych materiałów reklamowych

 1. katalog gruntowych pomp ciepła bezpośredniego odparowania FONKO DXW
 2. ulotka handlowa geotermalnych pomp ciepła bezpośredniego odparowania FONKO DXW
 3. logo FONKO Polska Sp. z o.o.
 4. prezentacja firmy FONKO Polska Sp. z o.o. – video
 5. wykonanie kolektora ziemnego gruntowej pompy ciepła bezpośredniego odparowania – video
 6. podłączenie chłodnicze kolektora ziemnego z pompą ciepła – video
 7. podłączenie hydrauliczne pompy ciepła – video
 8. podłączenie elektryczne pompy ciepła – video
 9. uruchomienie i regulacja pompy ciepła – video
 10. gruntowa pompa ciepła – zdjęcie przód
 11. gruntowa pompa ciepła – zdjęcie tył
 12. gruntowa pompa ciepła – zdjęcie automatyki
 13. instrukcja obsługi
 14. dobór pompy ciepła
 15. wytyczne wykonania kolektora ziemnego
 16. wytyczne hydrauliczne
 17. instrukcja montażu kolektora ziemnego, rozruchu oraz regulacji pompy ciepła

 

 

Czy w polskich warunkach klimatycznych pompa ciepła jest w stanie pokryć w 100 proc. zapotrzebowania na energię cieplną budynku ?

odwiedź jest dwu wariantowa:
 1. charakter pomp ciepła: wydajność grzewcza pomp ciepła, których dolnym źródłem jest woda lub ziemia nie zależy od zmieniających się zewnętrznych warunków temperaturowych stąd jak najbardziej mogą stanowić podstawę do zbudowania monowalentnych systemów grzewczych – tj. takich które samodzielnie bez żadnego dodatkowego wsparcia są w stanie zabezpieczyć całoroczne ogrzewanie, wydajność grzewcza pomp ciepła, których dolnym źródłem jest powietrze silnie zależy od zmiennych warunków atmosferycznych stąd ten typ pomp ciepła można stosować w układach biwalentnych tj. takich gdzie oprócz pompy ciepła zabezpieczone jest dodatkowe szczytowe źródło ciepła
 2. sposób doboru: celem 100 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną budynku należy dobrać monowalentne źródło ciepła dokładnie na to zapotrzebowanie bo zaniżony dobór będzie skutkował brakiem możliwości samodzielnego zabezpieczenia całorocznego ogrzewania

Kiedy warto zastosować pompę ciepła ?

Wybór sposobu ogrzewania zawsze powinien zostać poprzedzony pełnym oszacowaniem łącznego kosztu inwestycji wraz z pięcioletnimi kosztami eksploatacji takiego systemu. Porównanie otrzymanych wyników pokarze najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. Ciekawe, że nie ma prostej reguły jaki system jest najlepszy bo zawsze wybór w danej lokalizacji będzie wypadkową wielu składowych oraz interesów. Zdarza się, że inwestor nie będąc późniejszym użytkownikiem wcale nie kieruje się pełnym oszacowaniem a jedynie samym kosztem inwestycji.
Należy pamiętać również, że „pompa ciepła” jako system składa się z trzech integralnych części tj. dolnego źródła, pompy ciepła – samego urządzenia oraz instalacji odbiorczej (górne źródło). Oznacza to, że analizując koszt zakupu systemu należy oprócz kosztu urządzenia brać pod uwagę również koszt dolnego źródła i specjalnie dobranej instalacji odbiorczej w budynku !! Dla każdego rodzaju systemu grzewczego dedykowana jest inna instalacja odbiorcza.
Każdy budynek charakteryzuje się określonym zapotrzebowaniem na energię cieplną potrzebną do jego ogrzania. Energię tą można dostarczyć na wiele sposobów i zależnie od sposobu bądź rodzaju paliwa będzie inny koszt wytworzenia 1 kWh energii cieplnej. Bardzo drogie i złożone technicznie rozwiązania umożliwiają z reguły tańszą eksploatację a proste i tanie rozwiązania okazują się później drogie w eksploatacji.
Wstępnie można spodziewać się, że pompa ciepła to najlepsze rozwiązanie wszędzie tam gdzie nie ma gazu ziemnego oraz gdy mamy doczynienia z nowo budowanymi obiektami o dużej powierzchni bądź tam gdzie oprócz ogrzewania będzie konieczność wykonania instalacji klimatyzacji.
Ostatnio coraz bardziej dostępne są rożne dofinansowania zakupu pomp ciepła dlatego zawsze warto poszukać dotacji bo przy 50% zwrocie kosztów inwestycji wybór optymalnego rozwiązania wcale nie musi być oczywisty i to nawet przy istniejącej instalacji gazowej.
Na naszej stronie internetowej (http://www.fonko.pl/Calculator) znajduje się bardzo prosty w obsłudze kalkulator pozwalający na szybkie samodzielne porównanie kilku podstawowych systemów grzewczych: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, energia elektryczna oraz pompa ciepła.
Należy pamiętać, że na rynku jest szereg rodzajów samych pomp ciepła. Każdy rodzaj charakteryzuje się innymi parametrami pracy i z każdym rodzajem wiążą się inne uwarunkowania stosowania. Pompy powietrzne są najtańsze w instalacji ale charakteryzują się spadkiem wydajności przy niższych temperaturach zewnętrznych przez to wymagają źródła szczytowego. Pompy wodne pracują zdecydowanie najlepiej ze wszystkich rodzajów tyle, że bardzo trudno zabezpieczyć wymagany przepływ wody w dolnym źródle a przez to sprawiają najwięcej problemów eksploatacyjnych. Pompy gruntowe to najlepsze rozwiązanie wśród pomp ciepła gdyż stanowią kompromis stabilności pracy przy stosunkowo łatwym montażu. Ceną tego kompromisu jest stosunkowo najwyższy koszt montażu. Gruntowe pompy dzielą się na dwa rodzaje: pośrednie czyli glikolowe lub solankowe oraz na bezpośrednie. Gruntowe pompy ciepła bezpośredniego odparowania, które produkuje firma FONKO są szczególnie interesujące gdyż dzięki technologii bezpośredniego odparowania umożliwiają największe zminimalizowanie dolnego źródła a przez to uproszczenie procedur formalnych i obniżenie kosztu wykonania. Unikalny kompaktowy kolektor ziemny pozwala na rewersyjność pracy a przez to realizację dwóch trybów pracy: aktywnego ogrzewania i aktywnej klimatyzacji. Obserwuje się, że w coraz więcej przypadkach dzięki tym zaletom klienci wybierają właśnie bezpośrednie odparowanie.

Pompa ciepła to system

Pompa ciepła (urządzenie) jest częścią całego nisko temperaturowego systemu grzewczego składającego się z trzech podstawowych składowych:

 1. dolnego źródła – ziemia/woda/powietrze
 2. pompy ciepła – urządzenie
 3. górne źródło – instalacja odbiorcza

Poprawna praca całego systemu wymaga odpowiedniego doboru, wykonania i regulacji wszystkich składowych. W przypadku gdy którakolwiek ze składowych nie działa poprawnie wpływa to na cały system !! Zrozumienie działania składowych systemu oraz umiejętność diagnozowania ich pracy stanowi podstawę eksploatacji.