SYSTEM KLIMATYZACJI MULTI FONKO MAXA MARV VRF

agregat klimatyzacyjny systemu VRF FONKO MAXA MARVagregat klimatyzacyjny systemu VRF

 

 • zakres wydajności chłodniczej 25,2 ÷ 179,2 kW

 • modulacja wydajności w zakresie 10% ÷ 100%

 • czynnik chłodniczy R410A

 • uniwersalna konfiguracja

 • tradycyjny układ 2 rurowy z trójnikami

  • wszystkie jednostki wewnętrzne pracują w tym samym trybie
 • układ 3 rurowy z heat recovery z rozdzielaczami

  • pełna dowolność wyboru trybu pracy poszczególnych jednostek wewnętrznych
 • do 64 jednostek wewnętrznych

 • 8 rodzajów jednostek wewnętrznych

 • obniżona głośność agregatów <60dB(A)

 • maksymalna odległość między agregatem zewnętrznym a najdalszą jednostką wewnętrzną 250 m

 • maksymalna różnica poziomów między agregatem zewnętrznym a najniższą jednostką wewnętrzną 70 m

 • zakres temperatur zewnętrznych trybu chłodzenia od -5° C do 48° C

 • zakres temperatur zewnętrznych trybu ogrzewania od -15° C do 27° C

 • opcjonalny centralny sterownik

 • możliwość integracji z systemami BMS (LonWorks, BACnet)

 • możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat

Zobacz Ofertę

JEDNOSTKI ŚCIENNE:

ścienna jednostka wewnętrzna systemu klimatyzacji VRF FONKO MAXA MARVścienna jednostka wewnętrzna systemu VRF

 

 • zakres wydajności chłodniczej 2,2 ÷ 5,6 kW

 • obniżony poziom hałasu

 • kierunek nawiewu sterowany pilotem

Zobacz Ofertę

kasetonowa jednostka wewnętrzna systemu VRF FONKO MAXA MARVkasetonowa jednostka wewnętrzna systemu VRF

 

JEDNOSTKI KASETONOWE:

 • zakres wydajności chłodniczej 2,2 ÷ 14,0 kW

 • obniżony poziom hałasu

Zobacz Ofertę

JEDNOSTKI KANAŁOWE:

kanałowa jednostka wewnętrzna systemu VRF FONKO MAXA MARV
 • zakres wydajności chłodniczej 2,2 ÷ 28,0 kW

 • szeroki zakres sprężu 5 ÷ 196 Pa

 • możliwość podmieszania świeżego powietrza

  kanałowa jednostka wewnętrzna systemu VRF FONKO MAXA MARV  kanałowe jednostki wewnętrzne systemu VRF

   

Zobacz Ofertę