Nasze pozostałe produkty:

Dane klimatyczne w Polsce sezon grzewczy

Analiza rozkładu temperatur zewnętrznych dla wybranej lokalizacji, w okresie od 1 września do 30 maja typowego roku. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rejestruje odczyty z 61 stacji meterologicznych na terenie Polski z 30 lat. Mierzone i zapisywane temperatury co godzina dają podstawę do analizy rozkładu temperatur zewnętrznych. Średnia tych temperatur pozwala na oszacowanie ilości godzin o danej temperaturze w całym roku i wyznaczenie typowego roku. Dane te stanowią bazę dla załączonego pliku.

Plik zawiera szereg pomocnych arkuszy w tym najważniejsze to rozkład temperatur zewnętrznych oraz uporządkowany rozkład temperatur zewnętrznych. Rozkład temperatur zewnętrznych prezentuje ilość godzin występowania poszczególnych temperatur zewnętrznych. Przykładowo, dla Warszawy temperatura zewnętrzna -5C występuje 115 godzin. Uporządkowany rozkład temperatur zewnętrznych prezentuje łączną ilość godzin występowania poszczególnych temperatur zewnętrznych oraz niższych. Przykładowo, dla Warszawy temperatura zewnętrzna -5C lub niższa występuje 282 godziny w całym sezonie grzewczym.

Prezentowane dane są uśrednione w długim wieloletnim okresie dlatego wskazują pewną prawidłowość w odniesieniu do całego sezonu grzewczego.

Plik jest szczególnie pomocny w ustaleniu temperatury biwalentnej. Plik zawiera makra, które należy otworzyć. Plik został przeskanowany antywirusowo i jest bezpieczny.

Pobierz